Alimentar buitres negros y quebrantahuesos, nuevo filón turístico.

Així s’alimenten un centenar de famèlics carronyaires a la TerretaEstimación del valor económico de la observación de buitres leonados Gyps fulvus:
un estudio del Modelo de costos de viaje en la Reserva Natural Gamla, Israel


A l’any 2005 la revista científica ) Ecological Economics va publicar l’estudi “ Estimació del valor econòmic de voltors lleonats (Gymp fulyus). Un estudi del model de costos de viatge a la reserva natural de Gamla, Israel”.

Una de les conclusions d’aquest estudi es que  el valor potencial estimat de l’observació de voltors era de 1,2 milions d’euros anys.


La correcta valoración del mercado no ambiental.
La valoració correcta del mercat no ambiental.
http://research.haifa.ac.il/~minbar/12.pdf

L’observació de la vida silvestre com a factor económic. El  mètode de cost (TCM) per estimar el valor de la visualització del Voltor lleonat en la Reserva Natural Gamla, al nord de Israel. El benefici potencial anyal del Gamla es va estimar NIS 5.5–6.0 milions (USD 1.1–1.2 milions).

Aquest estudi es va publicar fa 13.

A la Terreta som uns privilegiats, les 4 classes de voltors Europeus: el voltor comú (Gyps fulvus), el voltor negre (Aegypius monachus), el trencalòs (Gypaetus barbatus) i l’aufrany (Neophron percnopterus).

La creació del canyet de la Terreta, amb una càmera de televisió robotitzada des de la casa dels voltors i també un hide , gestionat per l’empresa Photo Logistics. https://photologistics.wordpress.com/2010/11/23/la-terreta/.

Es van crear els fonaments per poder crear uns fonament sòlids per poder desenvolupar una economia basada en aquesta activitat

El Pla de gestió de la Terreta, fet per la fundació “territori i paisatge” ja certificava con executades aquestes instal.lacions l’any 2000

http://www.tremp.cat/public/129/docs/53e338b2d35922f6dde226a46bde0001.pdf

La casa dels voltors porta visites a la zona d’observació. Però aquestes visites tenen un impacte econòmic molt baix. Arriven, visiten (les visites son gratuïtes) i marxen.

Per poder utilitzar el Hide si que es cobra, una empresa especialitzada en fotografia s’encarrega de la seua gestió.

En definitiva, l’impacte econòmic de les visites es molt baix (no coneixem cap estudi al respecte).