La línia de molt alta tensió Penyalba-Arnero-Isona va sumant detractors. L’últim, el bisbat d’Urgell, que reclama que el traçat s’allunyi de l’ermita de Sant Gregori i de l’església de Santa Maria de Mur, dos temples de la seua titularitat ubicats al municipi de Castell de Mur. Així ho ha posat de manifest en l’al·legació que ha presentat a l’avantprojecte de la línia promoguda per Red Eléctrica. Segons van confirmar fonts del bisbat d’Urgell, l’al·legació no es posiciona en contra de la línia de molt alta tensió, sinó que demana que el traçat s’allunyi del seu patrimoni, ja que, en cas contrari, temen que quedi hipotecat per tota la vida. Per la seua part, l’alcalde de Castell de Mur, Josep Castells, també va remarcar l’afectació del traçat sobre la resta de béns patrimonials del municipi. En aquest sentit, va destacar que si l’objectiu és protegir l’arquitectura i aprofitar-la turísticament “no té sentit que ens construeixin una línia d’alta tensió just a sobre”. El cablatge de la MAT passarà just per sobre de l’ermita de Sant Gregori i a uns 150 metres de l’església, on, a més, s’instal·larà una torre. Fonts del bisbat van indicar que per elaborar l’al·legació han aprofitat parcialment una de les presentades pel consell comarcal del Pallars Jussà. Així mateix, la justifiquen per l’obligació de defensar els seus béns patrimonials. A més del patrimoni eclesiàstic, Castells indica que les línies passaran prop de les torres de defensa que hi ha al municipi, com la de Ginebrell, Gasol i el Meüll. Precisament, l’ajuntament de Castell de Mur ha fet en els últims anys un important esforç per recuperar i donar a conèixer el seu patrimoni arquitectònic. Malgrat que bona part d’aquest treball s’ha concentrat al conjunt de Castell de Mur (castell i església de Santa Maria), l’objectiu, a la llarga, és recuperar les torres de guaita que
hi ha escampades pel municipi i crear una ruta conjunta amb la resta de castells de la conca deTremp, com el de Llordà. Les al·legacions del consell comarcal també incideixen en aquest punt i destaquen la importància de la feina feta per alguns petits pobles per eliminar de la trama urbana, encara medieval, cables elèctrics i de telèfon, així com altres elements.