Els codonys tardorals

                    Diu l’un amic a l’altre: —Ligea, ta promesa, 
                    té una blancor molt gerda en tot el cos diví, 
                    i corre, embriagada de tanta jovenesa, 
                    i és com el tany que es gronxa en l’aire del matí.


                    Però ja saps com elles es tornen malgirbades 
                    per fills i feines, o perquè no n’han tingut, 
                    i amb cara tediosa caminen desmarxades 
                    i són codonys, diries, el fruit més boterut.


                    I l’altre amic que deia: —Quan fina tot esclat, 
                    nosaltres rondinem, esgarriant les passes, 
                    i flagel·lem el dia amb folles amenaces, 
                    saturns a la memòria del goig mal escampat.


                    Llavores, el codony, que es féu vell en la branca, 
                    dins el calaix perfuma la nostra roba blanca, 
                    i si l’amorosim al caliu de la llar 
                    i l’acostem als llavis sorruts, és dolç, encar.
                                                                         Josep Carner