Dibuix fet per la NATI

Noticia copiada del blog http://laterretaelectrica.blogspot.com/

Els assistents a la reunió del diumenge passat a Espluga de Serra van omplir l’espai en el qual ens reunim. Les associacions presents en la reunió: La Terreta, Veïns d’Espluga de Serra, Veïns d’Aules, Aules al Sol i Lo Roure. Una trentena llarga de veïns i veïnes, més alguns que es van quedar fora i escoltaven per les finestres, vam poder aprofundir en alguns dels temes que més incertesa ens produeixen en aquest moment. Un d’ells ha de veure amb la falta de coneixement tècnic amb el qual poder discernir si el projecte en qüestió és una línia de molt alta tensió emmascarada. Algunes de les intervencions van anar en el sentit de que la falta de claredat del projecte i de com aquest produïa un efecte de confusió era una cosa pretesa, i que el conjunt de variables objectives de les que disposàvem, ens feien hipotetizar sobre com REESA vol escamotejar-se de l’INFORME D’IMPACTE AMBIENTAL. El Document Ambiental que presento REESA al Ministeri de Medi Ambient, i una vegada estudiades algunes de les intervencions específiques que tenen projectades en els diferents punt del traçat de la línia, ens deixaven pocs dubtes sobre l’impacte que els recreixements de les pilonas, els tensats de vans i les podes d’arbratge causessin als territoris. Els moviments de maquinària pesada per executar-les multiplicarien els efectes danyosos sobre els territoris i zones protegides d’alt valor ambiental.
Un altre dels punts sensibles de la reunió va ser el relatiu a com els ajuntaments ens tenen més que oblidats.
Es repàs la documentació que es trobava en el nostre poder i es van concloure diverses qüestions:
. Falta de claredat i transparència.
Queda patent el presumpte posicionament dels Ajuntaments de Tremp i d’Areny de Noguera a favor del projecte de REESA, a saber:

– Les exigües i planyívoles propostes de l’Alcalde de Tremp, així com, la seva falta de credibilitat per haver incomplert un després dels altres els compromisos adquirits amb els municipis afectats del seu territori, avalen les nostres hipòtesis de seguidisme al projecte de REESA. “Malabarisme polític de tercera”.

– De l’ajuntament d’Areny de Noguera només sabem que tenen intenció de presentar informacions al projecte de REESA, però de moment cap associació, veïna o un altre ens o casa no les ha vist. “Il·lusionisme polític de quarta”.

. Ens sabem la resposta d’altres municipis afectats al projecte i entenem necessari posar-nos en contacte amb ells per saber de l’estat de la qüestió.
Era necessari començar a desemmascarar als ajuntaments a través de visibilizar el conflicte.
Una vegada tocats somerament aquests temes passem als eixos centrals que ens reunien:
. Proposar comissions de treball|feina per emprendre l’organització dels veïns i veïnes. Es van seleccionar diverses comissions: Comunicació, Actes reivindicatius, Investigació i Econòmica. Per a cada una d’elles es van presentar voluntàriament diversos veïns. Es planteig que totes elles eren obertes i qualsevol veí podria proposar i participar.

Posteriorment es pas a un altre dels temes centrals de la reunió: la primera acció que visibilizará el conflicte:
1. Es concret el final|finalitat de l’acció: concentració pacífica per manifestar la nostra repulsa al projecte de REESA, així com per informar els veïns i veïnes de les proporcions del mateix. En cap cas no es tracta d’una festa, independentment de què les activitats programades poguessin semblar-lo.
Es concret la data, l’horari i el lloc de la concentració.
Es concret el programa d’activitats i les persones encarregades de cada tema.
El dilluns 21 s’enviaria el BURO-fax a Delegació de Govern d’Osca.
Els fons necessaris es traguessin de les aportacions que realitzin els veïns. Es col·loquessin bots|pots en alguns bars per recaptar fons.
Es planteig fer una samarreta de la Terreta i la Ribera per recaptar fons i que visibilizase el conflicte per les ciutats.
Es planteig la tramesa de correus electrònics als nostres contactes per informar-los de l’esdeveniment.
La Comissió de Comunicació s’encarregaria d’atendre la premsa.
Es planteig la necessitat de proposar alternatives de cara al possible mal temps.

Per finalitzar l’assemblea es van convocar les següents reunions: una de les comissions per conèixer els treballo realitzats i una altra assemblea general informativa