CESAR JOANIQUET, AL FESTIVAL DE JAZZ DE VIC.

Dins del “26 Alambra Festival Jazz Vic”, el saxofonista, amb arrels a la Terreta,...

Read More